Ống mềm PE 16mm AZUD loại dày

5,200VNĐ

Ống mềm dẫn nước PE được sử dụng rộng rãi trong hệ thống tưới nhỏ giọt.
Được sử dụng để phân phối nước đến các nhánh tưới.

Call Now