Đầu chia 2 Rivulis Supertif

1,500VNĐ

Đầu chia 2 để chia từ 1 đầu nhỏ giọt supertif kết hợp với 2 que dripeg để sử dụng cho 2 chậu cây.

Thường áp dụng tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng trong chậu, bầu đất.

Thông Số Kỹ Thuật

Dùng gắn với đầu nhỏ giọt Supertif và que cắm Dripeg thông qua một đoạn ống PE 3x5mm

Danh mục: Từ khóa:

Call Now