Cọc cắm gắn béc tưới Rivulis Super Hammer

7,000VNĐ

Cọc cắm béc Rivulis Super Hammer cỡ ren trong 3/8″ (16mm) chuyên sử dụng cùng béc tưới S2000

Call Now