PHỤ KIỆN 6MM

Phụ kiện ống 6mm

Nút bít ống 4-6mm

800VNĐ

Phụ kiện ống 6mm

Nối thẳng ống 6mm

800VNĐ

Phụ kiện ống 6mm

Co nối ống 6mm

1,000VNĐ
1,000VNĐ

Phụ kiện ống 6mm

Nối azud Raintec 6mm

1,000VNĐ

Phụ kiện ống 6mm

Tê Azud Raintec 6mm

3,600VNĐ

Phụ kiện ống 6mm

Co Azud Raintec 6mm

4,800VNĐ

Phụ kiện ống 6mm

Van 6mm hai đầu gài

2,500VNĐ

PHỤ KIỆN 8MM

Phụ kiện ống 8mm

Nối 8mm x ren ngoài 21mm

10,000VNĐ

Phụ kiện ống 8mm

Nối 8mm

1,800VNĐ

Phụ kiện ống 8mm

Co 8mm

2,700VNĐ

Phụ kiện ống 8mm

Tê 8mm

2,700VNĐ

PHỤ KIỆN 16MM

PHỤ KIỆN 17MM

Phụ kiện ống 17mm

Tê ống 17mm ra ren ngoài 21mm

10,000VNĐ

Phụ kiện ống 17mm

Khởi thủy ống 17mm

4,000VNĐ

Phụ kiện ống 17mm

Khởi thủy có van 17mm

15,000VNĐ

Phụ kiện ống 17mm

Nối ống 17mm

2,500VNĐ