THIẾT BỊ LỌC AYTOK

Lọc Aytok được thiết kế để chuyên lọc cát, sỏi, cặn rác hữu cơ có trong nước tưới. Lọc Aytok rất cần thiết áp dụng khi sử dụng nguồn nước tưới từ ao hồ, sông suối giúp loại trừ được các các vật chất hữu cơ trong đó có tảo. LọcAytok cũng có thể được sử dụng xử lý nước trong dân dụng và công nghiệp để tác nước thải, bùn.
Dễ sử dụng, yêu cầu bảo trì thấp, có thể lắp đặt đơn lẻ hoặc lắp theo mạng lưới. Kết cấu khó bị phá hủy. Công tác thải cặn thủ công hoặc tự động.