Category Archives: nông nghiệp 4.0

Canh Tác Nông Nghiệp Thông Minh Trong Thời Đại 4.0

Nông nghiệp thông minh, một thuật ngữ mới chỉ áp dụng các giải pháp IoT trong nông nghiệp, giúp nông dân kiểm soát tốt hơn quá trình chăn nuôi, trồng trọt. Với việc áp dụng Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) ngày càng tăng, các thiết bị được kết nối thâm nhập vào […]

Thúc Đẩy Chuyển Đổi Số Trong Nông Nghiệp

Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và tận dụng thời cơ để bứt phá từ đại dịch”. Đây là năm thứ ba Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức. Hành trình là chuỗi các hoạt […]

Call Now